• Okulumuz
  • Eğitim Anlayışımız
  • Aktiviteler

Akeller Kreş ve Gündüz Bakım Evi - Şanlıurfa

Hedefimiz;

Çocukların çağdaş anlayışa uygun,toplumsal olaylara duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak.

Yaşlarına uygun etkinliklerle doğal gelişmelerine destek olmak ve yaşadıkları çevreyle sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak.

Eşitlikçi,yaratıcı,katılımcı ve yaparak öğrenmeye dayalı programlar oluşturmak ve uygulamak.

Amacımız;

İnsan kişiliğinin ve zeka gelişiminin en hızlı gerçekleştiği ve önemli bir kısmının tamamlandığı 0-7 yaş grubunda; çocuklarımıza sevgi ve hoşgörü ile birlikte bilinçli bir eğitim vererek, kendine güvenen, ne istediğini iyi bilen, istediği şey için mücadele etmeyi öğrenmiş, paylaşmayı ve sevgiyi bilen, sorumluluk sahibi, duyarlı ve MUTLU bireyler yetiştirebilmektir.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitim kurumları çocuğumuzun aktif olmasını temin eden, özgüveninin, kendisine ve bir başkasına duyacağı saygının öğretildiği, yeteneklerinin ortaya çıktığı ve kendisine olan güveninin arttığı yerdir. Toplumsallaşmanın topluma uyum sürecinin en iyi öğretileceği, sosyal normalarının her yönüyle öğrenileceği, sabit kalacak kişiliğin oluşturulduğu, psikolojik, sosyal normlarının her evrelerinin en iyi şekilde tamamlanacağı ve takip edileceği, paylaşım, liderlik, konularının analizi, haklarını arama, haklara saygılı olma gibi değerlerin en iyi ortaya çıktığı ve verildiği yerdir.

Aktivitilerimiz

Drama - Müzik

çalışmalarımız çarşamba günleri programımızda yer alır. Müzik Derslerinde Ritm çubukları ve ritm enstrümanlarıyla Karl Orff metodu, Dramayla birlikte uygulanmaktadır.

İngilizce

çalışmalarımızla kelimeler, oyunlar, şarkılar, kulak dolgunluğu için okunan hikayeler, dramatizasyon ile beraber,hafta içi her gün programımızda yer alır. Burada amaç yabancı dil sevgisini kazandırmakla beraber bazı kelimelerin İngilizce karşılıklarını öğretmektir.

Fen ve Doğa ile ilgili çalışmalar araştırmalar, incelemeler ve deneylere yönelik Eğitim Proje Seti destekli çalışmalar ve ilgili geziler programımızda Salı günleri yer alır.

Drama- Oyuncak günümüz Perşembedir. Her çocuk istediği oyuncağından 2 adet getirir.Birisiyle kendisi oynar, diğer oyuncağını da arkadaşıyla paylaşır. Çocuklarla beraber yaptığımız dramalarda herkes üzerine aldığı rolü en iyi şekilde oynayarak kendini ortaya koyma fırsatını bulur.

Kitap günümüz çarşambadır. Çocuklar evden getirdikleri kitaplarını, kendileri resimlere bakarak gruplarına anlatırlar. Burada hem gruba hakimiyet, hemde toplum karşısında bir sunum yapılması en önemli özelliğidir.

Şanlıurfa Kreşleri

Akeller kreş şanlıurfa kreş, kreşleri, güzdüz bakım evi, bakım evleri arasında birinci olmayı hedefleyen yeni açılmış uzman eğitim kadrosuyla gelecek vaadeden bir kreşdir

urfa'da anaokulu , kreş, kreşler arasında en baş sırada bulunmayı amaçlayan akeller şanlıurfa kreş yenişehir mahallesinin cıvıl cıvıl bir kreşidir.